Systémové upozornění
Hlavní informace

Aplikovaná informatika

Garant studijního programu: Ing. Petr Ambrož, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště: Katedra matematiky

Délka studia: 3 roky, bakalářské studium

Zkratka studijního programu: P_APIN
Kód studijního programu: B0613A140022

Zajímáš se o informatiku? Chceš aktivně pracovat s výpočetní technikou, výborně ovládat angličtinu a mít kratší studium? Pak toto je studium pro tebe! Studium bakalářského oboru Aplikovaná informatika spadající pod katedru matematiky seznámí posluchače důkladně s praktickými aspekty využití moderní výpočetní techniky.

Studijní plán obsahuje vedle základů matematiky a fyziky, společenských věd a posílené výuky angličtiny celou řadu počítačových a programátorských předmětů. Ve studiu je silně akcentována výuka angličtiny, která může být završena všeobecnou státní jazykovou zkouškou. Bakalářská práce je psána a prezentována v angličtině.

Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní pracovnici v oblasti využití informačních technologií ve všech oborech, kde mohou využít jednak svých znalostí práce s moderní výpočetní technikou, jednak solidní znalosti angličtiny v ústním i písemném styku. Mohou pracovat např. jako správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři.


Charakteristika studijního programu

Studijní program Aplikovaná informatika kombinuje znalosti dané studiem základních matematických disciplín, základních fyzikálních disciplín a základů informatiky s rozsáhlejším studiem anglického jazyka v kontextu daných disciplín. Na těchto základech staví pokročilejší znalosti v oblasti informatiky.

Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, lineární algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti a statistiky. Fyzikální předměty jsou věnovány úvodu do mechaniky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Informatické předměty formují základní počítačové dovednosti, znalost klasických a moderních forem programování, síťových technologií, internetových nástrojů, operačních systémů a základů teoretické informatiky.

Hlubší propojení znalostí informatiky, matematiky a fyziky umožňuje absolventům studia působit v prostředí využívajícím informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné a technické praxi a uplatnit se nejen v běžném světě komerčních informačních a komunikačních technologií, ale též ve vědě a výzkumu. Díky posíleným jazykovým dovednostem pak mohou absolventi studia efektivně působit v mezinárodních pracovních týmech.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá matematicko-fyzikální základ a jazykové znalosti, které rozvíjí vědomostmi získanými v základních informatických disciplínách jako jsou klasické a moderní formy programování, matematika, teoretická informatika, operační systémy, síťové technologie, internetové nástroje a moderní softwarové nástroje používané v informatice.

DOVEDNOSTI

Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky a problematiky počítačových sítí a použití odborného anglického jazyka v mezinárodním pracovním prostředí.

KOMPETENCE

Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderními informačními technologiemi. Mohou pracovat např. jako programátoři, správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři. Dalším studiem v navazujícím magisterském programu pak mohou své znalosti dále prohlubovat.

Státní závěrečná zkouška

  • Základy teoretické informatiky - povinný předmět
  • Programovací jazyky a operační systémy - výběrový předmět
  • Počítačová grafika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.