Systémové upozornění
Hlavní informace

Aplikace informatiky v přírodních vědách

Garant studijního programu: doc. Ing. Milan Kuchařík, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště: Katedra softwarového inženýrství

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Zkratka studijního programu: P_AIPVB
Kód studijního programu: B0588

Charakteristika studijního programu

Studijní program je založen na interdisciplinárním propojení informatiky a přírodních věd, zejména s aplikovanou fyzikou. Díky náplni studijního programu získají absolventi schopnost analyzovat problémy s ohledem na různé vědní disciplíny. Absolventi jsou po celou dobu studia vedeni k použití informačních technologií v přírodovědné a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky. Společným jmenovatelem je vytváření rozmanitých modelů, které následně vedou k návrhu a realizaci systémů podporujících aplikace v různých oblastech přírodních věd. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost klasických a moderních forem programování v různých programovacích jazycích, síťových technologií, internetových nástrojů, operačních systémů a teoretické informatiky. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, lineární algebry, diskrétní matematiky, numerické matematiky, pravděpodobnosti a statistiky. Fyzikální předměty umožní studentům získat podstatné znalosti pro porozumění fyzikální problematice, zpracování fyzikálních dat a souvislostem s informatikou. Studium je doplněno o několik ekonomicky zaměřených předmětů rozvíjejících základní ekonomické pojmy a souvisejících s využitím matematiky a statistiky v kombinaci s informačními technologiemi. Důraz je kladen na modelování reality a následnou realizaci s využitím inženýrských metod v informatice a teoretických základů z různých vědních disciplín.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá vědomosti základních informatických, matematických a fyzikálních disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikací informatiky, počítačové fyziky, optimalizace, ekonomie a jazykové přípravy. Získané znalosti umožní absolventům pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném programu.

DOVEDNOSTI

Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky, programování a počítačových sítí. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti aplikované informatiky, počítačové fyziky, ekonomie a použití odborného anglického jazyka.

KOMPETENCE

Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky, programování a počítačových sítí. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti aplikované informatiky, počítačové fyziky, ekonomie a použití odborného anglického jazyka.

Státní závěrečná zkouška

  • Informatika – povinný předmět
  • Optimalizace – výběrový předmět
  • Základní metody počítačové fyziky – výběrový předmět
  • Pravděpodobnost a statistika – výběrový předmět
  • Počítačová grafika – výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.