Systémové upozornění
Hlavní informace

Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR přichází s revizí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, mimo jiné značně redukuje výuku fyziky a chemie. Změny především ve výuce fyziky zdůvodňuje ministerstvo obtížností látky. Žáci by se tak nově na základních školách neměli učit například Newtonovy nebo Ohmovy zákony a další principy. 

Jednota českých matematiků a fyziků se vůči tomu ohradila otevřeným dopisem ministru školství. Svůj podpis k dokumentu připojil mimo jiné rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. Vojtěch Petráček, za Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze děkan prof. Igor Jex a všichni proděkani.

Otevřený dopis s podpisy (pdf)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.