Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace pro nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Výuka 1. ročníku bakalářského studia začala povinným Přípravným týdnem ve dnech 15. 9. – 18. 9. 2020. Organizační podrobnosti a pokyny ke splnění nekontaktní části jsou zde jsou zveřejněny zde. O udělených zápočtech informuje vyhláška. Pro studenty 1. ročníku proběhla nekontaktní imatrikulace. O školení bezpečnosti práce informuje vyhláška.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021-22

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2021-2022. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2021.

Směrnice děkana č. 6-2020 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021-2022

Směrnice děkana č. 6-2020 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021–2022

Směrnice děkana č. 5-2020 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021-22

Směrnice děkana č. 5-2020 k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021–2022

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021-22

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021–2022

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.