Systémové upozornění
Hlavní informace

Od října 2010 působím na Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. V létě 2011 jsem dokončila své magisterské stadium na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze. Od září 2012 do listopadu 2017 jsem pracovala jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech. V záři 2018 jsem zdárně ukončila své doktorské studium na KDAIZ FJFI ČVUT. Od června 2019 do prosince 2020 jsem působila jako PostDoc v OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology v Německu, kde jsem se zabývala výzkumem individuální radiosensitivity tumorů. Momentálně částečně pracuji na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze a na Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Když jsem si před několika lety vybírala vysokou školu, tak volba byla jasná. Hledala jsem zaměření, které by spojovalo fyziku a medicínu a obor Radiologická fyzika na katedře dozimetrie a aplikací ionizujícího záření FJFI ČVUT, byl jednoznačnou volbou. Tento velice zajímavý obor nabízí spojení matematiky, fyziky, biologie, chemie a to je jednoznačně plus, jelikož člověk získá široký přehled. Krom zajímavého studia nabízí tento obor i široké uplatnění v praxi a jelikož absolventů je málo, tak člověk se nemusí bát o to, že nesežene práci. Absolvent se může uchytit jak v oblasti zdravotnictví, tak ve vědě i v různých jiných institucích. Během studia jsem založila fakultní časopis Corpus Omne, byla aktivním členem Studentské unie a fotbalového týmu La Tralalala. Nyní jsem vedoucí skupiny Aurora_CZ. Snažíme se formou komiksů rozšířit mezi veřejnost informace o ionizujícím záření a o rakovině.