Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderka nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Přednášející přijedou přímo k vám do školy.

Dostupné přednášky

ilustrační

Radosti a strasti ze života jaderného fyzika

Jaderná fyzika není jen o reaktorech v elektrárnách a urychlovačích částic v CERNu, je to spletité klubko mnoha podoborů. Vydejme se po jedné nitce nesoucí označení „radiační fyzika“, též fyzika ionizujícího záření. Tempo bude pohodové a odpočinkové – přednáška je velkou fotogalerií radostí a strastí, které zažívá radiační fyzik při měření radioaktivity a ionizujícího záření v terénu – ať už je to v dolech, na haldách, v obýváku pana Nováka nebo ve smradlavých stružkách.

Zaměření: Fyzika

Vhodné pro:

Přednáší: Ing. Ondřej Kořistka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

Photo by Kilian Karger on Unsplash

(H)různé tváře záření aneb žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta

Radioaktivita a radiace – slova, které už podvědomě vzbuzují obavy a možná i nahánějí strach. Ionizující záření není vidět, slyšet ani cítit, nemůžeme si na něj sáhnout ani jej ochutnat. Jeho přítomnost nás ale děsí, což často dává příležitost k mediální manipulaci. Co to vlastně ionizující záření je a jak souvisí s radioaktivitou? Kde se s radiací setkáme a proč je pro nás nebezpečná? Máme se bát? Co udělá s našimi buňkami? A lze jej ionizující záření naměřit?

Zaměření: Fyzika, částicová fyzika

Vhodné pro:

Přednáší: Ing. Ondřej Kořistka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni Photo by Romain Chollet on Unsplash

Biologické účinky záření aneb rakovina ze záření nebo z éček v margotce?

Ionizující záření je přirozenou součástí našeho okolí – dopadá na nás z kosmu a ze země, vdechujeme radioaktivní plyny, dokonce sama naše těla jsou radioaktivní. Přesto víme, že je radiace nebezpečná a žlutý výstražný trojúhelník v nás evokuje strach. Kdy je záření „málo“ a kdy je ho „moc“? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její diagnostice a léčbě? Přednáška představí zdroje ionizujícího záření, působení radiace na lidskou buňku, zabrousí do buněčné genetiky a popíše procesy vedoucí ke vzniku nádorových onemocnění.

Zaměření: Fyzika, medicína

Vhodné pro:

Přednáší: Ing. Ondřej Kořistka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni

Malé modulární reaktory

Malé modulární reaktory (SMR) jsou hojně diskutovány v debatách o budoucnosti energetiky a teplárenství. Co je to SMR? Co je na nich tak přelomového? Jakým způsobem by mohli být zapojeny do transformace české energetiky?

Zaměření: Fyzika, jaderná fyzika, energetika

Vhodné pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Ondřej Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni

Vrabec letí do škol

Vrabec letí do škol je online vzdělávací pořad pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Smyslem aktivity je podpořit výuku témat jaderné fyziky interaktivní a zábavnou formou. Přibližně 40 minutový pořad je vysílán ze školního reaktoru VR-1, který je provozován Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT v Praze a pořadem provázejí pedagogové z fakulty.  Cílem pořadu je studentům vysvětlit, co je ionizující záření, jaké jsou jeho druhy a možnosti stínění, dále také princip štěpení a fungování jaderného reaktoru. Více zde.

Zaměření: Fyzika, jaderná fyzika, energetika

Vhodné pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Ondřej Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online

ilustracni Photo by Alessandro Bianchi on Unsplash

Energetika ČR včera, dnes a zítra

  • Historie energetiky v ČR
  • Produkce a spotřeba energie v České republice
  • Paliva a jejich zastoupení v dodávkách energie
  • Velká energetika: Jaderné elektrárny, fosilní elektrárny, vodní elektrárny
  • Hnědé uhlí na severu Čech
  • Jaderná energetika v kontextu liberalizované energetiky
  • Budoucnost: možné scénáře
  • Otázky související s budováním nové jaderné elektrárny

Zaměření: Energetika

Vhodné pro: SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Miloš Tichý CSc., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni Photo by Patrick Federi on Unsplash

Energetika budoucnosti aneb jádro jako cesta ke snížení emisí

Energetika je klíčovou složkou infrastruktury moderního života. Elektřina, jakožto jedna z možných podob energie, je nedílnou součástí každodenního života moderního člověka a jen těžko si bez ni dokážeme dnešní život představit. Elektřina má velké množství výhod, ale také jednu velkou nevýhodu, která nám v dnešní době brání využít její potenciál naplno. Jedná se o problematiku skladování této formy energie.

Výroba elektrické energie, ale i jiná odvětví lidské činnosti vyžadující přísun energie, vytváří jistou část emisí skleníkových plynů do atmosféry. Dnešní moderní svět je silně zaměřen na efektivitu přeměny energií a snižování těchto emisí. Jak toho ale docílit? Je správné využívat pouze obnovitelné zdroje? Nevydaly se některé státy slepou uličkou?

V rámci přednášky si shrneme jednotlivé zdroje energie, jejich výhody a úskalí. Hlavním záměrem ale bude jaderná energetika, její stávající podoba a možný dlouhodobý vývoj. Zkusíme zapřemýšlet i nad využitím tohoto systému při snižování emisí například z lodní dopravy.

Pokud máte strach, že bych snad jako velký fanoušek jádra, něco zatajoval, nemusíte se bát. Budeme se věnovat i velkým otázkám jaderného odpadu, jaderné bezpečnosti, či rozebírání jaderných elektráren.

Obsah přednášky může být poupraven podle probíraných témat a požadavků školy.

Zaměření: Fyzika, energetika, technologie, přenos energie, řízení distribuční soustavy

Vhodné pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Pavel Suk, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni Photo by Evan Buchholz on Unsplash

Využití jaderných technologií při zkoumání vesmíru

V případě využívání jaderné energie si většina z nás představí jaderné elektrárny. Nicméně jaderné technologie nemusí vždy sloužit pouze k výrobě elektřiny. Vznikaly a vznikají koncepty jaderných reaktorů sloužících k dodávce tepla pro vytápění obydlí a průmyslové aplikace. Jaderné technologie jsou využívány jako pohony ponorek, či lodí a hrají i významnou roli při zkoumání vesmíru.

I ve vesmíru využíváme technologie vyžadující napájení. Jak je ale napájet, když za sebou nemůžeme táhnout pomyslnou prodlužovačku? Solární panely? Jakým způsobem budou prováděny průzkumy hlubokého vesmíru, kam nedoletí sluneční záření? Co v případě zastínění jiným vesmírným objektem? Na tuhle základní otázku existuje zdánlivě snadná odpověď: Jaderná energie.

A právě využití jaderných technologií při zkoumání vesmíru je tématem této přednášky. V průběhu přednášky máte možnost se dozvědět, jakým způsobem byly, jsou a v budou jaderné technologie využívány při zkoumání vesmíru. Zjistíte, jak fungují „jaderné baterie“ a k čemu se ve vesmíru využívají. Dozvíte se, zda se nějaký jaderný reaktor již ve vesmíru nacházel a jaké jsou současné plány na využití jaderné energie pro pohánění vesmírných plavidel a zkoumání vesmíru.

Obsah přednášky může být poupraven podle probíraných témat a požadavků školy.

Zaměření: Fyzika, záření, jaderná energie, vesmírné aplikace, jaderné pohony

Vhodné pro: ZŠ, SŠ

Přednáší: Ing. Jan Rataj, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / Ing. Pavel Suk, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / Ing. Ondřej Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni Photo by Jonatan Pie on Unsplash

Přírodní radioaktivita: nepostradatelná pomůcka měření času i jeden ze zdrojů tepla v zemských hlubinách

Radioaktivita hornin je nenápadný, ale vytrvalý zdroj záření gama, beta a také alfa, které však má v pevných krystalech jen mikroskopický dosah. Projevuje se například zbarvením křemene a dalších nerostů. Radioaktivní rozpad umožňuje datování geologických dějů, ale i starého dřeva, kostí apod. Radioaktivní prvky nebo izotopy jsou také významný zdroj energie v zemském nitru, i když většina jich je pravděpodobně soustředěna poměrně mělko v zemské kůře (rozvoj detektorů neutrin časem umožní změřit množství některých radioizotopů i v nedostupných hloubkách). Přírodní jaderné reaktory byly sice doloženy jen na jednom místě a jsou už dávno „vyhaslé“, ale i obyčejné radioaktivní přeměny vytvářejí hodně tepla, tedy geotermální energie, která se může uvolnit např. sopečnou činností.

Zaměření: Geologie, fyzika, chemie, (vesmír)

Vhodné pro:

Přednáší: Mgr. Václav Procházka, PhD., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ITER exhibits at the International Fusion Energy Days 2013. Monaco. 2 December 2013 Photo Credit: Conleth Brady / IAEA, CC BY-SA 2.0

Jak se staví termojaderný reaktor

V loňském roce byla ve Francii zahájena montáž prvního fúzního reaktoru, který bude uvolňovat energii podobně jako hvězdy – slučováním vodíku na hélium. Komponenty pro kompletaci tohoto obrovského projektu jménem ITER přijíždějí do Francie z celého světa. Zatímco si inženýři užívají, my fyzikové se nemůžeme dočkat zprovoznění. Jsme proto rádi, když můžeme co největšímu množství posluchačů vyprávět, kde se v našich hlavách ten neuvěřitelný nápad vůbec vzal, jak má fungovat a k čemu bude.

Zaměření: Fyzika a technika

Vhodné pro:

Přednáší: doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

Photo by Peter Lam CH on Unsplash

Černobylská havárie

V dubnu roku 1986 došlo během technické zkoušky v jaderné elektrárně nacházející se nedaleko ukrajinského Černobylu k událostem, které vyústily v největší jadernou katastrofu v dějinách lidstva. Přednáška je věnována podrobnému popisu průběhu havárie, a především vysvětlení jejích příčin a důsledků. Pro usnadnění orientace v problematice jaderné bezpečnosti je do úvodní částí zařazen výklad základních principů fyziky jaderných reaktorů a radiační ochrany.

Zaměření: Fyzika, jaderná fyzika, energetika

Vhodné pro: SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Pavel Novotný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

Photo by Denny Müller on Unsplash

Radioaktivita a ionizující záření

Radioaktivita. Fyzikální proces, při kterém dochází k samovolné přeměně atomových jader na jiná, a který může být doprovázen emisí ionizujícího záření. Fenomén, z něhož mají mnozí lidé strach, přestože je přirozenou součástí světa okolo nás. Přednáška přináší základní přehled přírodních i umělých zdrojů ionizujícího záření, které přispívají k ozáření obyvatelstva, včetně zhodnocení jejich podílu na efektivní dávce.

Zaměření: Fyzika, jaderná fyzika

Vhodné pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Přednáší: Ing. Pavel Novotný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) low-level radioactive waste barrel by ShinRyu Forgers, CC BY-SA 4.0

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve výzkumu, průmyslu nebo zdravotnictví vzniká určité množství radioaktivních látek, které už nemají dalšího využití. Jedná se o radioaktivní odpady, jejichž izolaci od životního prostředí je nutné zajistit. Pro nízko a středněaktivní odpady již existují v České republice přípovrchová úložiště. Bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva se však neobjede bez výstavby nového zařízení – hlubinného úložiště umístněného v horninovém masivu. To kombinací přírodních a inženýrských bariér zajistí izolaci vysoceaktivních materiálů po celou dobu, kdy by mohly být potenciálně nebezpečné.

Zaměření: Energetika

Vhodné pro: ZŠ, SŠ

Přednáší: Ing. Pavel Novotný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

ilustracni

Radiofarmaka a nukleární medicína

Během přednášky si připomeneme základní pojmy o radioaktivitě a dále se seznámíte s principy a pojmy nukleární medicíny (tomografie, radiofarmaka, radionuklidový generátor) včetně toho, jak fungují kliniky nukleární medicíny. Součástí přednášky je i skupinová práce pro žáky, při které porovnávají výsledky kostní scintigrafie různých pacientů s různými obtížemi.

Zaměření: Chemie, radioaktivita, lékařství

Vhodné pro:

Přednáší: Ing. Petra Suchánková, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Forma: Online / Osobně

nahoru